Beste Herman

Wij hebben iets gemeen. We stotterden vroeger allebei. Ik nog steeds. Jij bent het verleerd.

Ik was al vroeg bewonderaar van beroemdheden die hebben gestotterd. Ed Nijpels, Mozes…

Ik las eens een interview met Woody Allen, waarin hij beschreef hoe dat onhandige, lelijke eendje, dat hij in zijn jeugdjaren was geweest, had geleerd dat grappig zijn loonde. Hij had een 2e natuur ontwikkeld.

Ik herken dat. Jij misschien ook.

Dat continu bezig zijn met…

Afgelopen jaar liep ik eens een stotteraarster tegen het lijf. Zij begreep in 2 minuten waar de rest van de wereld zich waarschijnlijk wel voor altijd over zal blijven verbazen.

Herman, het ga je goed!

Groeten van Bernardus

Een INFJ

In 1921, gepubliceerde Carl Jung psychologische typen, waarin hij mensen gecategoriseerde in primaire vormen van psychologische functies. In de jaren 1940 bouwden Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers voort op het door Jung ontwikkelde onderzoek en ontwikkelden hun eigen theorie over psychologische types waarin 16 persoonlijkheden werden opgevoerd. Nu ben ik niet zo van de persoonlijkheidstests, maar een artikel op LinkedIN haalde mij over. De uitslag was treffend. Echt een eyeopener.

De weg naar succes

Dat het leven soms ingewikkeld is moge duidelijk zijn.

Iemand uit mijn omgeving zei eens dat ik mij te sociaal opstelde. Dat idee was overigens niet nieuw voor mij; ik worstelde er al lange tijd mee. Ik was altijd degene die Jan en alleman uit de brand hielp, zonder dat daar ooit een redelijke vergoeding tegenover stond. Te fatsoenlijk en veel te welwillend.

Mensen kregen dat meer en meer in de gaten en gingen mij incalculeren voor commerciële klussen. Dat leek goed te gaan, totdat ik het omslagpunt bereikte. Ik zag dat iedereen om mij heen vooruit boerde, terwijl ik met lege handen bleef zitten.

Op de lange termijn bleek het een funeste exercitie te zijn geweest. Mensen raken al snel gewend aan je toegeeflijke gedrag, je inzet van 300% tegen elk salaris, complimentje of kop koffie. Situaties als deze moeten wel aflopen met een vervelende nasmaak en aldus geschiedde. Men blijkt bovendien jarenlang gepikeerd te blijven, omdat je niet langer voor de karretjes wenst te worden gespand.

Ik ken ook mensen die altijd overal hun kont voor wegdraaien. Mijn tegenpolen. Zij stellen nooit teleur, simpelweg omdat niemand iets van hen verwacht. Ik ken mensen die zich altijd op de vlakte houden, mensen die hun vertwijfeling nooit laten blijken en mensen die altijd voor het eigenbelang gaan. ’t Is absoluut niet wie ik ben, maar dit lijken formules voor succes.

Complexe materie voor mij, maar misschien niet voor jou. Wil je populair EN succesvol zijn? Dan moet je altijd gaan voor jezelf en te allen tijde vriendelijk blijven glimlachen. Mensen gaan graag om met succesvolle mensen waarmee het gemakkelijk toeven is. Dat is de grote truc!

Mensen willen overigens ook graag een weldoener in de buurt, want een zichzelf respecterende inhuurkracht is verre van gratis. Zo kan men die succesvolle vrienden waarmee men zo graag toeft, nog eens wat vaker trakteren op een bourgondische dis. En misschien “mag jij er dan ook eens bij komen zitten”. Als dat zo is, bedenk dan dat jij degene bent die het feestmaal betaalde. Vrienden maak je niet door mensen gratis uit de brand te helpen. Sterker nog, mensen kijken al snel op je neer omdat je naïviteit uitstraalt en geen zakelijk succes nastreeft.

Je bent gewaarschuwd.

Geld is liefde
Geld is liefde