Tagarchief: Immortality

To stay alive – A method / A feel good movie about suffering

Herkenbaar. Klik op de link om de film te bekijken. Iggy Pop presenteert een handleiding om als eigenzinnig individu te kunnen overleven in deze onpersoonlijke wereld. Hij baseert zich daarbij op ‘Overleven – een handleiding’ van Michel Houellebecq.

“As you approach the truth, your solitude will increase.”

Begrafenispraat

Vanmiddag kwam ik met een collega te spreken over crematies en begrafenissen. Wat mij daarbij vooral in het oog sprong is, het idee dat crematies beter zijn voor de eventuele nabestaanden. De rekeningen van een begrafenis blijven immers maar komen en daarmee wordt men opgezadeld met het dilemma, dat men niet voor eeuwig kan blijven betalen en dat er dus ooit zal moeten worden geruimd.

Wanneer?

Er kwamen wat voorbeelden ter tafel, maar ik ken zelf ook best wel gevallen. Waarbij graven van toch best wel vermogende mensen, oneerbiedig snel zijn geruimd.

Wist je dat je ook helemaal niet 60 jaar van tevoren kunt betalen, zoals ik dat in gedachten had? Jazeker, de man had een punt. Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Voordeel van een crematie is ook dat je je as over een jouw dierbaar gebied kunt laten uitstrooien en dat het daar dan voor eeuwig blijft en in kan doordringen.

Mijn testament hierop aangepast.

an-ancient-cemetery-minudasht

Ik wil worden begraven, zolang men mij niet al na 20 jaar wil laten ruimen. Dat dwingt tot discussie vooraf. Ik vond dat wel slim.

Het Loo

Middagje Het Loo gedaan. In Apeldoorn. In 2010 was ik er een tijdje werkzaam geweest als digitaliseerder van oude foto’s. Ik wilde de sfeer even weer opsnuiven en was ook nog nooit in het later geopende museum geweest.

Dat bleek de moeite waard. Ook de expositie over Anna Paulowna was interessant. Uiterst indrukwekkende vrouw, die oma van de ons bekende koningin Wilhelmina. Ze was een kleindochter van Catharina de Grote, maar ook haar vader en broers waren Russische tsaren. Leuk weetje is ook dat Willem II door Anna’s vader als haar echtgenoot werd geselecteerd, omdat hij samen met hem Napoleon had verslagen, bij Waterloo. De dapperheid. De man had indruk gemaakt.

De rouwstoet van Anna PaulownaStaatsieportret en rouwstoet van Anna Paulowna…

Ik had overigens niet graag in het paleis willen wonen. Zoveel 17e eeuwse protserigheid, het zou me direct tegen gaan staan. Ik denk dat men geen leuk leven heeft gehad. Ik kan mij echter wel voorstellen dat Wilhelmina zich er in de herfst van haar leven weer vestigde. Het imposante kasteel ademt haar voorouders en haar eeuwenlange geschiedenis en de omgeving is overweldigend mooi. Daar kom je wel tot rust, het hedendaagse publiek even helemaal wegdenkende.

Middagje Wittewierum en omstreken

Vanmiddag was ik in de regio Ten Post / Wittewierum te vinden. Een verre voorvader van mij, de legendarische dominee Bernardus Holtrop, die leefde van 1600 tot 1673, is daar een tijdje schoolmeester geweest. Ik wist al veel over de dominee, maar was nog nooit ter plaatse geweest. In mijn beleving begint en eindigt een familie- of streekgeschiedenisonderzoek altijd op de plek waar het zich afspeelde.

Zo kom ik telkens een stapje dichterbij.

Leuk weetje is dat deze zelfde voorvader destijds ook een van de allereerste studenten aan de in 1614 gestarte RUG was. Ik heb daar zelfs een door hem geschreven stukje tekst met handtekening aan het archief weten te ontfutselen. Schitterende vondst.

Het eerste Academiegebouw van de RUG, dat in 1846 werd afgebroken

Later verdween hij naar Oosterwolde, Friesland.

De regio is natuurlijk veranderd in 400 jaar tijd. Zo is het riviertje de Fivel gedempt en is klooster “Bloemhof” te Wittewierum verdwenen. Toch zou het hedendaagse landschap niet totaal onherkenbaar zijn voor de dominee, want de deels afgegraven wierde is nog duidelijk herkenbaar en de brug in ten Post is eenzelfde ijkpunt. De dorpjes in de regio zijn verder ook niet gigantisch gegroeid en het klooster werd al afgebroken ten tijde dat hij er aan de school doceerde.

Idee

Zoals je wellicht al hebt opgemerkt, kom ik graag op begraafplaatsen. Ik ben namelijk geïnteresseerd in familie- en streekgeschiedenis, maar ik kom er ook om sfeer te snuiven. De stilte en het idee dat de begravenen nu allemaal van de aardbol verdwenen zijn. Wie weet waart er nog wat rond en kan ik nog wat ontwaren. Interessant, als je er van houdt.

De afgelopen weken – na de verhuizing – ben ik veel te vinden geweest op de begraafplaatsen van Weststellingwerf. Daar is nog veel geschiedenis te vinden. Op het met liefde onderhouden hofje van Oldeholtwolde is zelfs nog een graf uit de 18e eeuw te bewonderen, met schitterend gerestaureerde steen.

Wobbigje 1794 overleden - begraafplaats Oldeholtwolde

Ik vind dat dit veel toevoegt aan een begraafplaats.

Op de meeste begraafplaatsen worden graven geruimd, zodra er niet meer wordt betaald. Er ontstaan dan veel lege plekken. Waarom zou je dat willen als beheerder, zolang je de ruimte nog helemaal niet nodig bent? Waarom moet alles om geld draaien, ja zelfs na de dood nog? Wat is nou mooier, belangrijker en sfeervoller op een begraafplaats dan oeroude grafstenen, een verleden?

Mijn idee is dus om graven niet te ruimen, zolang er ruimte voor is.

Gedroomd

Ik droomde dat ik het gajes van Leeuwarden was. Ik kon mij nergens meer vertonen. Uiteindelijk, na een zoveelste rel in een café, kwam er een vogel op mijn schouder gevlogen. Deze pikte iets uit mijn hoofd. Bij de rechter slaap. Het bleek om een chip in de vorm van een visje te gaan. Maar de vogel plaatste ook een chip terug. Daarop bleek allesomvattende informatie over mijn familiegeschiedenis te staan. Het voelde als ware het een beloning voor mijn verdiensten op dat gebied.

Fascinerend om te zien hoe deze droom mijn leven weerspiegelt. Ik ben niet de best begrepen figuur. In welke kring dan ook.

En de vogel?

Die bezocht mij in de zomer van 2012. In de vorm van een cruciale spirituele ervaring. Ik liep over een begraafplaats en kreeg het antwoord op het raadsel der raadsels in mijn hoofd gelegd.

De andere kant van de poort. Ik kan ze soms bijna horen fluisteren.

Faraday

Ik herinner het mij nog levendig. De les waarin wij leerden dat we, tijdens onweer, in een auto altijd 100% veilig waren. De kooi van Faraday.

Onlangs bekeek ik in de serie “Cosmos, a spacetime odyssey”, een schitterend eerbetoon aan deze man. Hij bleek als kind spraakproblemen te hebben gehad, waar de schooljuf over was gevallen, zodat zijn moeder hem van school haalde.

Hij kwam te werken bij een drukker van wetenschappelijke boeken en raakte gefascineerd.

Uiteindelijk ging zijn gebrek aan scholing toch tegen hem werken. Hij bleek namelijk niet bij machte zijn ideeën te transformeren naar wiskundige vergelijkingen, waardoor de wetenschappelijke wereld wat afhaakte. Een wiskundige bracht de oplossing.

De serie “Cosmos, a spacetime odyssey” behandelde vanavond het verhaal over het broeikaseffect, dat ons als een zwaard van Damocles boven ’t hoofd hangt. Men blijkt eind 19e eeuw al met een werkend idee voor een zonnepark in de Sahara te zijn gekomen, waarmee men de hele wereld van energie had kunnen voorzien. Fossiele brandstoffen waren echter goedkoper. Tenminste, op de korte termijn.

Ik bedacht waarom er niet meer mensen met ideeën opstaan, zoals Faraday dat deed. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk ook niet. Je moet volledig overtuigd zijn van jezelf en je gelijk en je moet je verhaal ook nog eens zien te verkopen. Newton beschreef zijn vondsten aanvankelijk ook alleen voor zichzelf. Het was een andere geleerde die zijn boeken publiceerde. Kijk ook naar hoelang geleerden al schreeuwen dat de aarde opwarmt. De mensheid wilde het decennialang niet horen. Energiegrootmachten richten zich zelfs tot op de dag van vandaag nog maar heel marginaal op het ontwikkelen van duurzame energie. Zij zijn geldgedreven en olie is voorlopig nog geld.

Miljarden mensen roepen tegenwoordig maar wat en als 1 helder licht iets verstandigs roept, zetten zij de hakken in het zand. Is dat angst voor het onbekende? Onzekerheid? Hoe ontstijg je ’t murmelende gepeupel?

De Nederlandse bank deed dat onlangs heel mooi. Zij brachten in het nieuws dat het veel GELD zal gaan kosten als Nederland nu niet heel snel het roer omgooit naar een klimaatneutrale economie. Over enkele jaren zijn fossiele brandstoffen immers verboden? Dan gaan de energiereuzen failliet en zitten we zonder energie, als wij er nu niet al naar toewerken.

Omslagpunt

Ik lijk op mijn omslagpunt te zijn aangekomen.

Als klein kind besefte ik al, dat ik op zoek moest gaan naar het antwoord op de vraag waarom ik hier was. En op de een of andere manier was ik mij er al heel vroeg van bewust dat het een race tegen de klok zou worden. Intensief leven is goed. Als een ploeg door de aarde gaan.

Vervelende mensen zien als duivels, die mij verlichting zullen brengen. Leed is verlossing. Daarom stierf Christus aan het kruis. Daarom streven boeddhisten naar soberheid.

Onthechten!!!!!

De 1ste poort voorbijschieten en gaan voor de 2e.

Ik ben volleerd.

Ik voelde mij overigens al verlicht sedert de bijzondere zomer van 2012.