Komt dat langverwachte vervolgboek er?

Ik heb een mailing met een briljante foto in familiekringen rondgestuurd, om opnieuw te polsen hoeveel belangstelling er is voor een vervolgboek. Het betrof de haarscherpe schoolfoto waarop onder meer mijn beppe Sjoukje als 6-jarige staat. Rotstergaast, 1904. Zie hieronder een verkleinde versie van het origineel (35mb).

De tekst op het bordje met fotoshop geprobeerd te ontcijferen. Volgens mij staat er “Rotstergaast”, met rechts daaronder “.4”.

De mailing leverde een klein aantal nieuwe klanten op, zodat we nu op circa 17 à 18 zitten. Daarmee is de spoeling nog wat te dun. Het boek zou te duur worden, maar ook de monnikenklus niet rechtvaardigen.

Beste mensen, doe mij een plezier en reageer nog even.

Offline, maar niet minder actief, want die 2e familiekroniek moet er natuurlijk komen!!!

Update: Mijn onderzoek komt weer op gang. Ik heb weer een reeks mooie vondsten gedaan en ben bezig met het verkrijgen van een belangrijk bewijsstuk. Lees onderstaand verhaal nog even en zorg dat er meer dan 30 klanten komen, zodat de 2e kroniek er kan komen.

In december 2013 stopte ik met het online zetten van nieuwe vondsten.

Even later kreeg ik nog een schitterende doos met oude plakboeken cadeau. Het betrof onder meer prachtige verzamelingen oude ansichtkaarten van pake Sijtze en beppe Sjoukje en andere familieleden, en een sigarenbandjesverzameling. Dat moest natuurlijk even op de website.

Maar, waarom eigenlijk?

De tijd leerde mij dat het online zetten zinloos is. Sterker nog, als iedereen alles kopieert, brengt dat de totstandkoming van mijn 2e boek in gevaar. Ik heb de website daarom bijna geheel offline gehaald.

Ik ben van plan om binnenkort opnieuw te polsen in mijn klantenkring. Indien er dan circa 30 geïnteresseerden zijn, dan ga ik aan de slag. Als dat niet het geval is, dan pols ik 2 jaar later weer, enzovoort. Voor minder mensen kan ik de monnikenklus eigenlijk niet doen, ook omdat ’t boek dan veel te duur wordt. Ik blijf intussen uiteraard wel doorwerken aan mijn onderzoek. Ik kom daartoe ook graag in contact met onderzoekers en geïnteresseerden. Wellicht kunnen we wat delen of ruilen. Dat gaat allemaal op basis van vertrouwen. Niet alles zal vrijelijk gebruikt kunnen worden, omdat ik er nog een boek van moet maken en verkopen. Ik heb namelijk voor circa € 1500 in mijn verzameling geïnvesteerd. Evenzo respecteer ik andermans wensen.

Ik beschik op dit moment over circa 3 GB / duizenden scans en merendeels briljante foto’s, zodat ik met een gemak een 2e boek zou kunnen samenstellen. Het betreft info over de de gehele periode 1200-1975. De nadruk zal echter liggen op de periode 1800-1975. Een nieuw boek zal gemakkelijk meer dan 300 à 400 pagina’s dik kunnen worden. Het zal deel 1 gemakkelijk overtreffen.

Beste mensen, als dat 2e boek er niet komt, dan gaat er meer dan 3 GB aan briljante foto’s en info verloren. Niemand zal ooit meer zo diep kunnen doordringen in de materie als ik heb gedaan, want van de zee aan oude vrienden die ik heb mogen spreken, is inmiddels het merendeel al overleden. Geen onderzoeker zal er bovendien zoveel geld en tijd in willen steken als ik deed. Ik wil dat 2e boek dan ook heel graag maken en ’t enige wat jij hoeft te doen is je hand opsteken. Je kunt overigens ook zelf klanten winnen voor mij, zodat het boek er eerder kan komen.

Het alternatief is dat mijn verzameling verloren gaat op een versleutelde harde schijf. Een ander alternatief is er niet, omdat dat de vraag naar een 2e boek teniet zouden doen.

Nota bene: Er ligt nog een stapeltje boeken deel 1. Voor €50 stuur ik je er een toe!

Nota bene: Je mag mijn enorme collectie komen bekijken. De koffie krijg je toe. ’t Mooiste is dat je dan je eigen verzameling ook meeneemt. Maar ik kan ook gemakkelijk bij jou komen, want ik heb alles digitaal.

De medemens

Ik heb ontdekt dat de kijk van de mens op de medemens, sterk afhankelijk is van de burgerlijk staat die die medemens op dat moment heeft. Stellen zijn significant minder geneigd om met singles te socialiseren. Ook spreekt men veel vaker negatief over singles dan over stelletjes. Vooral als het om singles met een creatieve lifestyle gaat. Een single met kind springt er al veel beter dan een single zonder kind uit in mijn onderzoekje. Een stel zonder kinderen boet sterk aan status in op een stel met kinderen.

Ik denk dat dit gedrag instinctief is.

Het geen partner hebben betekent bovendien dat men ongehinderd op je in kan gaan pikken. Ook dat is typisch groepsgedrag.

Ik schreef al eens over de zin van het leven en dat het creëren van nageslacht dat absoluut niet is. ’t Zijn apen die denken dat een single minderwaardig is aan diegene die zichzelf voortplant of heeft voortgeplant.

Als men wijzer was geweest, dan had men zichzelf ook niet voortgeplant, want de aarde is nu al te klein om de populatie mensen aan te kunnen. Slechts 100 jaar van industrialisering bracht ons al: mondkapjes en smog, plastic soep in de oceanen, residuen van medicatie in elke druppel water ter wereld, welvaartsziekten, in razend tempo smeltende ijskappen, extremer wordende orkanen, enzovoort. Dat we zonnebrand moeten smeren is ook best wel bizar, want de mens is immers geëvolueerd om geschikt te zijn voor de aardse biotoop met zon. Wat echter ècht bizar is, is dat we het roer nog steeds niet hebben omgegooid.

Nee, de kijk van de mens is maar heel beperkt.

Men focust op kleine onderwerpjes die men kan bevatten.

Misschien zou een groot leider de “rammen” van de “voedsters” kunnen scheiden, om de populatie op die manier kunstmatig in te perken. Ik chargeer wat, maar het is bekend dat elke te succesvolle soort uiteindelijk ten onder gaat aan het eigen succes. Kijk naar hoezeer de aarde aan natuur heeft ingeboet gedurende de afgelopen 100 jaar en hoe onomkeerbaar het proces van de opwarming van de aarde nu al is. De mens zou zich dus beter op een wat àndere manier kunnen spiegelen aan konijnen, want konijnen bouwen geen fabrieken, rijden niet in auto’s, doen niet aan vliegvakanties, gebruiken geen spuitbussen, geen plastic tasjes, enzovoort. Konijnen vreten het land kaal en bemesten het ook direct weer. Dat alles 100% biologisch en al huppelend.

Heb jij je al voortgeplant?
Heb jij je al voortgeplant?

Allerlaatste boeken Familie Holtrop en Burg Holtrop 1196-1975

In 2011 heb ik de complete geschiedenis van mijn tak van de familie Holtrop in kaart gebracht. Dat wil zeggen dat ik de opbrengst van een jaar van zeer intensief onderzoek heb vastgelegd in een schitterend boek. Het 2e deel (te verschijnen in 2015?) zal die momentopname overigens fors uitbreiden en nuanceren.

Het boek begint in 1196 bij de legendarische Burg Holtrop (met veel info en foto’s) en eindigt in 1975, het jaar dat mijn beppe Sjoukje overleed. Pake Sijtze was haar al voor gegaan. Het boek voert ons onder meer langs Niederaussem (Burg Holtrop) en de illustere ridders van Holtrop, de legendarische dominee Bernardus Holtrop, de geschiedenis in Delfstrahuizen, Bernardus Jans Holtrop (1835-1920) en Rika Zathe. Uiteraard komen ook mijn pake en beppe en hun gezin rijkelijk aan bod. Daarnaast wordt de geschiedenis van mijn beppe Sjoukje uitgebreid belicht. De families Van der Schoot en Bakker kwamen uit resp. Nieuweschoot/Rotstergaast en Oldeberkoop.

Het boek bevat 178 pagina’s, full-color, hoge drukkwaliteit en ca 500 illustraties/foto’s.

Ik heb het boek samengesteld voor mijn familie, maar ik heb er nog een handjevol over. Ook jouw geschiedenis komt er in voor.

Het beste is dat je ze komt halen. Dan kun je meteen de kwaliteit en inhoud zien en kunnen we direct afrekenen. Als je uit de buurt komt (Hoogeveen), kan ik ook eens langs komen.

Geïnteresseerd? Laat het mij even weten.
Met een vriendelijke groet,

Bernardus Holtrop
Hoogeveen