Gedachte-experiment

Een van mijn meest illustere voorvaderen is misschien wel dominee Bernardus Holtrop, die leefde van 1600 tot 1673. Hij was vanuit zijn geboortestreek bij Münster naar Groningen getrokken om daar als een van de allereerste studenten aan de toen, in 1614 opgerichte universiteit te gaan studeren. Theologie. Dat was toen hot. Hij moet daarbij zelfs nog les hebben gehad van de vermaarde Gomarus. Hmm…

Na een tijdje als schoolmeester in Ten Post te hebben gewerkt, zou hij uiteindelijk als dominee in de kerk van Oosterwolde worden beroepen. Het door hem gebruikte doopvont overleefde de tand des tijds overigens glorieus en werd na wat omzwervingen, recentelijk weer in de in 1735 herbouwde kerk geplaatst. De handgeschreven tekst van de dominee was een van mijn laatste vondsten. Maar ik vond ook een link van een zijn mogelijke/belangrijke voorvaderen naar de RUG. Ik ben nog steeds van mening dat de bloedlijn ontspringt in het kasteel bij Keulen.

Leuke anekdote is overigens dat wij op de lagere school eens op het bord moesten schrijven wat we later wilden worden. Toen bekend werd dat ik degene was die dominee wilde worden barstte men in lachen uit. Ik stotterde immers. Ik had toentertijd overigens nog geen weet van mijn gelijknamige voorvader.

Ik denk er weleens over om te gaan preken, want ik zie de noodzaak. De kerk laat haar schaapjes dwalen in een verkeerd geïnterpreteerd verhaal. Men heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Het echte verhaal is dat dit leven op aarde de hel is en dat wij hier vanuit de hemel zijn heengezonden om te zien wat wij er van bakken. We kunnen zin aan dit bestaan geven door ons er van los te worstelen, zodat wij hier bij sterven nooit meer terug willen keren. Daarvoor is nodig dat wij zoveel mogelijk lijden. Lijden is verlossing. Het verkleint de kans dat we ons bij sterven laten verleiden tot een zoveelste bestaan in de 1ste hemel. Dat zou immers betekenen dat we opnieuw naar de aarde worden gezonden. Nee, als we ’t goed doen hebben wij ons dermate los geweekt van dit aardse, dat we de verleidelijke 1ste poort (naar onze geliefden) voorbijschieten, om voor de 2e te gaan. Dat is de weg naar het eeuwige leven. Een onberispelijk leven leiden helpt ook, want daarmee evenaar je het goddelijke. Jezus was gnost. Begaafd mensenkind. Hij begreep dit als geen ander. En Judas was zijn beste vriend, want die begreep dat het grote lijden / de kruisiging nodig was om verder te komen. Inderdaad, je zou de mens die jou doet lijden dankbaar moeten zijn. Tegelijkertijd zou je er medelijden mee moeten hebben, want men gooit de eigen glazen immers in. Men weet letterlijk niet wat men doet.

Wat mij weerhoud is het idee dat de mens deze waarheid eigenlijk in zichzelf moet ontdekken. Dan heeft prediken niet zoveel zin. Maar het zou wel wat losmaken op de wereld. ’t Zou mooi zijn als de hele mensheid eens TEGELIJK opstond.

Ben ik gek geworden? Nee hoor. Ik ben geen engel en zie mijzelf zelfs niet eens echt als religieus. Maar ik ben wel iemand die van kinds af aan heeft gedacht over de zin van dit bestaan. Bovenstaande tekst bevat mijn conclusie op hoofdlijnen, welke door de jaren heen verder uitgekristalliseerde.

Komt dat langverwachte vervolgboek er?

Ik heb een mailing met een briljante foto in familiekringen rondgestuurd, om opnieuw te polsen hoeveel belangstelling er is voor een vervolgboek. Het betrof de haarscherpe schoolfoto waarop onder meer mijn beppe Sjoukje als 6-jarige staat. Rotstergaast, 1904. Zie hieronder een verkleinde versie van het origineel (35mb).

De tekst op het bordje met fotoshop geprobeerd te ontcijferen. Volgens mij staat er “Rotstergaast”, met rechts daaronder “.4”.

De mailing leverde een klein aantal nieuwe klanten op, zodat we nu op circa 17 à 18 zitten. Daarmee is de spoeling nog wat te dun. Het boek zou te duur worden, maar ook de monnikenklus niet rechtvaardigen.

Beste mensen, doe mij een plezier en reageer nog even.

Gedroomd

Ik droomde dat ik het gajes van Leeuwarden was. Ik kon mij nergens meer vertonen. Uiteindelijk, na een zoveelste rel in een café, kwam er een vogel op mijn schouder gevlogen. Deze pikte iets uit mijn hoofd. Bij de rechter slaap. Het bleek om een chip in de vorm van een visje te gaan. Maar de vogel plaatste ook een chip terug. Daarop bleek allesomvattende informatie over mijn familiegeschiedenis te staan. Het voelde als ware het een beloning voor mijn verdiensten op dat gebied.

Fascinerend om te zien hoe deze droom mijn leven weerspiegelt. Ik ben niet de best begrepen figuur. In welke kring dan ook.

En de vogel?

Die bezocht mij in de zomer van 2012. In de vorm van een cruciale spirituele ervaring. Ik liep over een begraafplaats en kreeg het antwoord op het raadsel der raadsels in mijn hoofd gelegd.

De andere kant van de poort. Ik kan ze soms bijna horen fluisteren.

Offline, maar niet minder actief, want die 2e familiekroniek moet er natuurlijk komen!!!

Update: Mijn onderzoek komt weer op gang. Ik heb weer een reeks mooie vondsten gedaan en ben bezig met het verkrijgen van een belangrijk bewijsstuk. Lees onderstaand verhaal nog even en zorg dat er meer dan 30 klanten komen, zodat de 2e kroniek er kan komen.

In december 2013 stopte ik met het online zetten van nieuwe vondsten.

Even later kreeg ik nog een schitterende doos met oude plakboeken cadeau. Het betrof onder meer prachtige verzamelingen oude ansichtkaarten van pake Sijtze en beppe Sjoukje en andere familieleden, en een sigarenbandjesverzameling. Dat moest natuurlijk even op de website.

Maar, waarom eigenlijk?

De tijd leerde mij dat het online zetten zinloos is. Sterker nog, als iedereen alles kopieert, brengt dat de totstandkoming van mijn 2e boek in gevaar. Ik heb de website daarom bijna geheel offline gehaald.

Ik ben van plan om binnenkort opnieuw te polsen in mijn klantenkring. Indien er dan circa 30 geïnteresseerden zijn, dan ga ik aan de slag. Als dat niet het geval is, dan pols ik 2 jaar later weer, enzovoort. Voor minder mensen kan ik de monnikenklus eigenlijk niet doen, ook omdat ’t boek dan veel te duur wordt. Ik blijf intussen uiteraard wel doorwerken aan mijn onderzoek. Ik kom daartoe ook graag in contact met onderzoekers en geïnteresseerden. Wellicht kunnen we wat delen of ruilen. Dat gaat allemaal op basis van vertrouwen. Niet alles zal vrijelijk gebruikt kunnen worden, omdat ik er nog een boek van moet maken en verkopen. Ik heb namelijk voor circa € 1500 in mijn verzameling geïnvesteerd. Evenzo respecteer ik andermans wensen.

Ik beschik op dit moment over circa 3 GB / duizenden scans en merendeels briljante foto’s, zodat ik met een gemak een 2e boek zou kunnen samenstellen. Het betreft info over de de gehele periode 1200-1975. De nadruk zal echter liggen op de periode 1800-1975. Een nieuw boek zal gemakkelijk meer dan 300 à 400 pagina’s dik kunnen worden. Het zal deel 1 gemakkelijk overtreffen.

Beste mensen, als dat 2e boek er niet komt, dan gaat er meer dan 3 GB aan briljante foto’s en info verloren. Niemand zal ooit meer zo diep kunnen doordringen in de materie als ik heb gedaan, want van de zee aan oude vrienden die ik heb mogen spreken, is inmiddels het merendeel al overleden. Geen onderzoeker zal er bovendien zoveel geld en tijd in willen steken als ik deed. Ik wil dat 2e boek dan ook heel graag maken en ’t enige wat jij hoeft te doen is je hand opsteken. Je kunt overigens ook zelf klanten winnen voor mij, zodat het boek er eerder kan komen.

Het alternatief is dat mijn verzameling verloren gaat op een versleutelde harde schijf. Een ander alternatief is er niet, omdat dat de vraag naar een 2e boek teniet zouden doen.

Nota bene: Er ligt nog een stapeltje boeken deel 1. Voor €50 stuur ik je er een toe!

Nota bene: Je mag mijn enorme collectie komen bekijken. De koffie krijg je toe. ’t Mooiste is dat je dan je eigen verzameling ook meeneemt. Maar ik kan ook gemakkelijk bij jou komen, want ik heb alles digitaal.

De zin van het leven

Ik was vanmiddag in Papenburg. De toerist uithangen in het fraaie lenteweer.

Mijn ogen leken losgekoppeld van mijn gedachten.

Mijn ogen zagen een mooi dorp, met mooie vaartjes, bruggetjes, een enorm aanbod van bloeiende plantjes in perkjes en vensterbanken, een voorzichtig doorkomend zonnetje, een struikelende voetganger  en veel meer.

Mijn gedachten procesten de grote frustraties rond de productie van mijn tweede familiegeschiedenisboek en mijn plek in de familie, de wereldse hufterigheid in het algemeen, een mogelijke verhuizing naar Duitsland en baan aldaar, en veel meer.

Het familiegeschiedenisboek. Ik zie het als roeping. Dat bracht mij op de zin van het leven. Wat is de zin van het leven?

Is de zin van het leven, het voortplanten van je genen? Of, hard werken en bezit vergaren? Leven als een priester en sterven in eenzaamheid? Het kruis op je rug dragen en de wereld verbeteren?

Ik kwam tot het besef dat er eigenlijk geen zin van het leven is.

Het krijgen van nageslacht lijkt mij niet het doel van ons bestaan. Dat is instinctief voortplantingsgedrag. Het leven als een priester en sterven in eenzaamheid is weliswaar heilzaam, maar dan moet je geloven in een leven na de dood. Als het lampje uitgaat na de dood, dan had je wellicht beter wat vrijelijker kunnen genieten van het leven. Datzelfde geldt ook voor het kruis op je rug. Jezus was hiervan natuurlijk het schoolvoorbeeld. Hij heeft wellicht veler ogen geopend, maar de kerk heeft in zijn naam ook heel veel verschrikkingen aangericht in de wereld. Ik was vanmiddag even in de prachtige kathedraal van Papenburg en zag dat men wel doorlopend collecteerde voor de zending, maar niet voor de armen. Dan heeft men het dus nog steeds niet begrepen. Toch heeft het bestaan van zo’n Jezus-figuur wel zin gehad. Het bestaan van Boeddha en andere verhevenen ook. Voor de middellange termijn dan, want over een miljoen jaar, of op de kosmische klok…

Alles is tijdelijk en relatief.

Het heelal dijt nu uit en zal later weer krimpen denken geleerden. Het laatste nieuws is dat het proces, oerknal > uitdijen > inkrimpen > zwart gat > oerknal, waarschijnlijk zelfs doorlopend plaatsvindt. Onze zon zal bovendien eens aanzwellen tot rode reus en daarbij onze planeet Aarde opslokken. Je hoeft je hier overigens geen zorgen over te maken, want het duurt nog miljarden jaren. De mensheid is nog maar net gearriveerd in de kosmologische tijd. We zijn zelfs nog niet eens zover ontwikkeld dat we als samenleving kunnen bestaan zonder onze leefomgeving daarbij te vernietigen (en zonder elkaar de kop in te slaan). We begrijpen zelfs nog niet dat we de populatie niet verder kunnen laten groeien vanwege het gebrek aan ruimte op Aarde.

Wat kan een mens doen dat zin heeft?

Het is bewezen dat de mens van de aap afstamt. Dat het bestaan van een aap geen zin hoeft te hebben spreek voor zich. Waarom moet het leven van een mens dan zin hebben?

Misschien heeft het bestaan van de mens als samenleving zin.

Individuele mensen zouden het leven elkaar daarbij wat gemakkelijker kunnen maken. Een goed leider zou bijvoorbeeld de vervuiling van de Aarde kunnen stoppen en de samenleving doen focussen op harmonie en duurzaamheid.

Of ons bestaan dan zin krijgt / heeft weet ik niet, maar dan zijn we in elk geval niet mislukt. Sterker nog, dan zijn we zelfs ietwat verheven.

Een goed leider zou bijvoorbeeld de vervuiling van de Aarde kunnen stoppen en de samenleving doen focussen op harmonie en duurzaamheid.

Een goed leider zou bijvoorbeeld de vervuiling van de Aarde kunnen stoppen en de samenleving doen focussen op harmonie en duurzaamheid.

Burg Holtrop

’t regent nu stilletjes
in ‘t zonnige paradijs
van gisteren

de lang vergeten historie
baant zich een weg
door mijn wezen
en de stroom vormt zich
tot verhalende beelden
die aaneenschakelen
tot een tijdlijn
die van duizend jaar geleden
naar mij
toe leidt

IMG_2603-_2

Allerlaatste boeken Familie Holtrop en Burg Holtrop 1196-1975

In 2011 heb ik de complete geschiedenis van mijn tak van de familie Holtrop in kaart gebracht. Dat wil zeggen dat ik de opbrengst van een jaar van zeer intensief onderzoek heb vastgelegd in een schitterend boek. Het 2e deel (te verschijnen in 2015?) zal die momentopname overigens fors uitbreiden en nuanceren.

Het boek begint in 1196 bij de legendarische Burg Holtrop (met veel info en foto’s) en eindigt in 1975, het jaar dat mijn beppe Sjoukje overleed. Pake Sijtze was haar al voor gegaan. Het boek voert ons onder meer langs Niederaussem (Burg Holtrop) en de illustere ridders van Holtrop, de legendarische dominee Bernardus Holtrop, de geschiedenis in Delfstrahuizen, Bernardus Jans Holtrop (1835-1920) en Rika Zathe. Uiteraard komen ook mijn pake en beppe en hun gezin rijkelijk aan bod. Daarnaast wordt de geschiedenis van mijn beppe Sjoukje uitgebreid belicht. De families Van der Schoot en Bakker kwamen uit resp. Nieuweschoot/Rotstergaast en Oldeberkoop.

Het boek bevat 178 pagina’s, full-color, hoge drukkwaliteit en ca 500 illustraties/foto’s.

Ik heb het boek samengesteld voor mijn familie, maar ik heb er nog een handjevol over. Ook jouw geschiedenis komt er in voor.

Het beste is dat je ze komt halen. Dan kun je meteen de kwaliteit en inhoud zien en kunnen we direct afrekenen. Als je uit de buurt komt (Hoogeveen), kan ik ook eens langs komen.

Geïnteresseerd? Laat het mij even weten.
Met een vriendelijke groet,

Bernardus Holtrop
Hoogeveen