Offline, maar niet minder actief, want die 2e familiekroniek moet er natuurlijk komen!!!

Update: Mijn onderzoek komt weer op gang. Ik heb weer een reeks mooie vondsten gedaan en ben bezig met het verkrijgen van een belangrijk bewijsstuk. Lees onderstaand verhaal nog even en zorg dat er meer dan 30 klanten komen, zodat de 2e kroniek er kan komen.

In december 2013 stopte ik met het online zetten van nieuwe vondsten.

Even later kreeg ik nog een schitterende doos met oude plakboeken cadeau. Het betrof onder meer prachtige verzamelingen oude ansichtkaarten van pake Sijtze en beppe Sjoukje en andere familieleden, en een sigarenbandjesverzameling. Dat moest natuurlijk even op de website.

Maar, waarom eigenlijk?

De tijd leerde mij dat het online zetten zinloos is. Sterker nog, als iedereen alles kopieert, brengt dat de totstandkoming van mijn 2e boek in gevaar. Ik heb de website daarom bijna geheel offline gehaald.

Ik ben van plan om binnenkort opnieuw te polsen in mijn klantenkring. Indien er dan circa 30 geïnteresseerden zijn, dan ga ik aan de slag. Als dat niet het geval is, dan pols ik 2 jaar later weer, enzovoort. Voor minder mensen kan ik de monnikenklus eigenlijk niet doen, ook omdat ’t boek dan veel te duur wordt. Ik blijf intussen uiteraard wel doorwerken aan mijn onderzoek. Ik kom daartoe ook graag in contact met onderzoekers en geïnteresseerden. Wellicht kunnen we wat delen of ruilen. Dat gaat allemaal op basis van vertrouwen. Niet alles zal vrijelijk gebruikt kunnen worden, omdat ik er nog een boek van moet maken en verkopen. Ik heb namelijk voor circa € 1500 in mijn verzameling geïnvesteerd. Evenzo respecteer ik andermans wensen.

Ik beschik op dit moment over circa 3 GB / duizenden scans en merendeels briljante foto’s, zodat ik met een gemak een 2e boek zou kunnen samenstellen. Het betreft info over de de gehele periode 1200-1975. De nadruk zal echter liggen op de periode 1800-1975. Een nieuw boek zal gemakkelijk meer dan 300 à 400 pagina’s dik kunnen worden. Het zal deel 1 gemakkelijk overtreffen.

Beste mensen, als dat 2e boek er niet komt, dan gaat er meer dan 3 GB aan briljante foto’s en info verloren. Niemand zal ooit meer zo diep kunnen doordringen in de materie als ik heb gedaan, want van de zee aan oude vrienden die ik heb mogen spreken, is inmiddels het merendeel al overleden. Geen onderzoeker zal er bovendien zoveel geld en tijd in willen steken als ik deed. Ik wil dat 2e boek dan ook heel graag maken en ’t enige wat jij hoeft te doen is je hand opsteken. Je kunt overigens ook zelf klanten winnen voor mij, zodat het boek er eerder kan komen.

Het alternatief is dat mijn verzameling verloren gaat op een versleutelde harde schijf. Een ander alternatief is er niet, omdat dat de vraag naar een 2e boek teniet zouden doen.

Nota bene: Er ligt nog een stapeltje boeken deel 1. Voor €50 stuur ik je er een toe!

Nota bene: Je mag mijn enorme collectie komen bekijken. De koffie krijg je toe. ’t Mooiste is dat je dan je eigen verzameling ook meeneemt. Maar ik kan ook gemakkelijk bij jou komen, want ik heb alles digitaal.